Jubilej Dečijeg sela     

Jubilej Dečijeg sela

Jubilej Dečijeg sela

"Dejan Stepanov, reporter:

Dečje selo danas broji 84 štćenika u Sremskoj Kamenici, a 24 studenata Univerziteta u Novom Sadu koji žive u 12 stanova u gradu. Kao i pre 40 godina, cilj ove jedinstvene ustanove za decu i mlade ostao je isti, a to je osposobljavanje štićenika kroz različite programske aktivnosti za samostalni život posle izlaska iz  sistema socijalne zaštite.

Srđan Egić, direktor Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici:

Kao što građani naši znaju kad pogledaju svoje novčanike da je jako teška situacija, i mi često imamo, kuburimo sa sredstvima, ali pokušavamo da skrpimo kraj s krajem uz pomoć i dakle, Vlade grada, Pokrajine i Republike, ali i uz ogromnu pomoć donatora Dečjeg ela.

Dejan Stepanov, reporter:

Proslavi u Rektoratu Univerziteta pod nazivom "Selo gde ljubav stanuje" prisustvovali su predstavnici ustanova socijalne zaštite, zatim Republike, Pokrajine i grada, kao i donatori, privrednici bivši i sadašnji štićenici. Za doprinos razvoju ove ustanove ključeve Dečjeg sela dobili su UNICEF, Dragan Radić, Stanko Krstin, Mira Puljizević i porodica Balašević.

Jelena Balašević:

A ovo je lep događaj za nas, međutim, ne bi trebalo da to bude posebna čast, niti da se osećamo posebno. Svi bi u društvu trebali da prepoznaju svoju potrebu da pomognu, tako da nećemo mi od ovoga praviti događaj i govoriti da smo, ne znam kako nagrađeni, iako to stvarno jeste lep događaj, ali mislim  stvarno da svi treba da prepoznaju priliku da pomognu, tako da na ovaj način pozivamo i ostale.

Jovana Balašević:

Danas nije teško, zaista nije teško biti human, jer toliko je ljudi oko nas, znači, možeš biti humana na pešačkom prelazu, bilo gde drugde, toliko je svima danas nama potrebna pomoć, ne samo pomoć u materijalnom smislu, nego i pažnja. A ono što smo mi njima dali, mislim da je zapravo pažnja. Evo ga, Aleksa. Tako da to, stvarno, kako da kažem, vrlo malo treba da bi bio, onako, čovek.

Dejan Stepanov, reporter:

U okviru obeležavanja četiri decenije rada u Dečjem selu danas je počeo sa radom solarni sistem za zagrevanje vode u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Plan je da do kraja ove godine ceo sistem zagrevanja  bude baziran na peletima i solarnoj energiji i da postane prvo ekološko Dečje selo na svetu."

 

Novosadska TV 24.06.2015.

Lates media about us

Media about us archive

Latest news

News archive