KADA CILJ POSTANE START  

KADA CILJ POSTANE START

KADA CILJ POSTANE START

Isečci iz novina (2)

Ninamedia je tržišni lider u uslugama media monitoringa sa gotovo 70% nacionalnog tržišnog udela. Kao kompanija koja već više od 17 godina konstantno unapređuje i širi svojportfolio usluga, Ninamedia se osim praćenja i analize medijskih sadržaja uspešno pozicionirala i u segmentu usluga istraživanja tržišta i javnog mnjenja, kao i medijske produkcije. Sve ovo joj je donelo brojna priznanja, pri čemu je u prethodne dve godine proglašena iza nacionalni Superbrend.

Brze promene, kako u tehnološkom smislu, tako i u načinu na koji javnosti komuniciraju i upravljaju informacijama nesumnjivo imaju snažan uticaj na oblast u kojoj poslujete. Kako odgovarate na ove izazove i koliko su oni značajni za vaš uspeh i reputaciju?

Ovo pitanje je zapravo pravi opis naše svakodnevice, vremena u kome živimo, radimo i planiramo naše poslovanje. Sve promene koje se oko nas dešavaju, kojima svedočimo i nastojimo da im se prilagodimo, zapravo su suštinski izmenile čoveka kao krajnjeg korisnika ali i primarnog kreatora informacija. Era jednosmernih poruka pripada istoriji, tradicionalni mediji dobili su podršku i ekstenziju u digitalnim kanalima komunikacije, koji više ne predstavljaju stvar opredeljenja ili izbora već produžetak naše stvarnosti. U toj stvarnosti čovek prima informacije, reaguje na njih i emituje nove gotovo u istom trenutku.

Zato je važno shvatiti da više ne saopštavamo, već aktivno komuniciramo, vodimo jedan neprekidan dijalog sa svim relevantnim javnostima, pri čemu dolazi do kreiranja komunikacionog konteksta u kome je svaki učesnik jednako relevantan. Za opstanak u takvoj informacionoj košnici, potrebno je održavati korak sa trendovima, prepoznavati nove pre nego što to učine oni kojima se obraćamo i usavršavati usluge kako bi klijentima u svakom trenutku bili u mogućnosti da pružimo sveobuhvatan monitoring i relevantne analize u kojima će pronalaziti oslonac na svome putu. Na taj način, odgovori na izazove sa kojima se mi suočavamo postaju rešenja u kojima naši klijenti pronalaze odgovore na izazove u industrijama kojima pripadaju.

Važite za kompaniju čiji portfolio klijenata pokriva različite industrije, što zahteva širinu u pristupu poslovanju i nameće potrebu za konstantnim razvojem i unapređenjem usluga koje pružate. Kako održavate korak sa tim?

Neprestanim učenjem i usavršavanjem, dvema ključnim stvarima bez kojih nije moguće postići održiv i kontinuiran razvoj. Osim konstantnog ulaganja u Ijudske resurse i nove tehnologije, poseban značaj dajemo razvoju infrastrukture. Upravo je naš novi poslovni centar osnova na kojoj se temelji značajan deo razvojnih planova naše kompanije.

Obezbedili smo najsavrememje tehničke i tehnološke uslove, koji su značajno unapredili kvalitet i efikasnost naših postojećih servisa, ali i stvorili uslove za formiranje NIMMA HUB-a, jedinstvenog poslovnog čvorišta koje regionalnom tržištu može da ponudi integrisani odgovor na sve prisutnije potrebe savremenog poslovanja.

Šta to tačno znači za vaše klijente? Zbog čega je integrisani pristup medijima i tržišnim komunikacijama prepoznat kao jedinstvena regionalna usluga?

Zato što smo zajedno sa našim partnerima pod krovom NIMMA HUBa uspeli da objedinimo specifične usluge u okviru END2END procesa, i to na način koji u potpunosti podržava sve potrebe savremenog poslovanja u domenu strateških tržišnih komunikacija. Na taj način, kvalitet u domenu medijskog monitoringa i analize dobija svoj prirodan nastavak. Nakon što prikupimo podatke i sintetizujemo ih u relevantne analitičke informacije, započinjemo dodatna istraživanja na osnovu kojih naši klijenti stiču nova saznanja o tržišnim okolnostima i indikatorima koji su relevantni za njihovo poslovanje. Za razliku od tradiconalnog pristupa koji se sreće na našim prostorima, mi ih ovde ne prepuštamo sebi već im pomažemo da ova saznanja pretvore u strateške planove koji se ne temelje na pretpostavkama već stvarnim tržišnim potrebama. Nakon toga, stvaramo kreativna i logistička rešenja o kojima brinemo od trenutka koncipiranja i produkcije, pa sve do susreta sa krajnjim recipijentima, odnosno javnostima kojima su namenjena.

Ovo je ujedno i trenutak kada je ceo ciklus moguće ponoviti, trenutak u kome krajnja tačka u procesu postaje novi početak, čime se stvaraju gotovo laboratorijski uslovi u kojima se maksimalno umanjuje svaki rizik od komunikacionog šuma ili pogrešne percepcije, svojstven poslovanju koje počiva na više različitih outsource destinacija.

Detektovanje svega što govore o nama, omogućuje da shvatimo šta i kako govore o nama, potom da otkrijemo zbog čega to čine i na kraju sve to pretvorimo u strateške šanse, koje utiču na naš rast, reputaciju a samim tim i konačnu tržišnu poziciju. Osim osnovnih usluga kompanije Ninamedia i usluga koje sa vašim partnerima pružate kroz E2E pristup, klijenti mogu da vam se obrate i po pitanju specifičnih usluga vezanih za upotrebu vaših tehničkih i prostornih resursa. Šta je to što im se nalazi na raspolaganju? NIMMA HUB je projektovan tako da raspolaže kadrovskim, organizacionim, tehničkim i prostornim resursima prilagođenim organizaciji specijalnih događaja, konferencija za novinare, panel diskusija, okruglih stolova, edukativnih programa i promotivnih događaja.

U zavisnosti od potreba klijenata prostorne solucije mogu da podrže događaje kojima prisustvuje od 20 do 200 osoba, pri čemu se naše osoblje stara o svim fazama koje utiču na njihovu uspešnost - od koncipiranja pozivnih, programskih i pratećih materijala, preko tehničke podrške i podrške u vođenju događaja pa sve do produkcije materijala sa događaja, kontakta sa medijima i izveštavanju o medijskoj slici koju je on stvorio. Sa pozicije u kojoj se trenutno nalazite, možete li predvideti izazove koje donosi budućnost?

Ključni izazov leži u prilagođavanju, ali samo ukoliko se ono temelji na iskustvu, pravilima i saznanjima koja su proverena i dokazana u praksi. Paralelno sa prepoznavanjem trendova, moramo prepoznavati tačke u kojima oni utiču na stvarnost naših klijenata, kako bismo zaista mogli da ih stavimo u funkciju, a ne samo deklarativno primenimo.

A da bi se to moglo ostvariti, neophodnoje posmatrati ukupnu sliku, a ne njene pojedinačne fragmente.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti