Istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnjenja  

Istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Kvalitetnim istraživačkim metodama vršimo dublju analizu ponašanja, stavova, uverenja sa ciljem razumevanja motivacije i potreba ciljnih grupa, kao i utvrđivanja faktora koji utiču na njihove odluke.

Istraživanja putem fokus grupa, dubinskih intervjua ili tajanstvenog kupca su tehnike kojima dolazimo do traženih odgovora. Takođe, za potrebe utvrđivanja povezanosti i predikcije pojava, radimo kvantitativna istraživanja na reprezentativnim uzorcima kroz terensko, telefonsko ili prikupljanje informacija putem interneta. 

  • Terenska anketa licem u lice u domaćinstvima ispitanika
  • Telefonska anketa
  • Fokus grupa
  • Mystery shopper
  • Ostala istraživanja - po upitu

 

 

Poslednje vesti

Arhiva vesti