Press clipping / media monitoring  

Press clipping / media monitoring

Press clipping / media monitoring

Press clipping

Praćenje i prikupljanje medijskih objava u štampanim, elektronskim i web medijima o Vama, Vašoj konkurenciji i ostalim temama omogućuje pravovremeno i sveobuhvatno raspolaganje podacima koji predstavljaju bazični informacioni kapital na osnovu koga je moguće meriti rezultate ukupnih napora u građenju vlastite reputacije. Press clipping podrazumeva:

Selekciju relevantnih objava i dostavljanje klipinga na e-mail, uz pristup web bazi klipinga, uključujući online kvantitativnu analitiku, za neograničeni broj korisnika

SMS i e-mail alarm obaveštavanja za negativne objave

Dostavljanje snimaka sa elektronskih medija, u okviru kliping izveštaja

Dnevni privredni i politički pregledi  - na srpskom i engleskom jeziku

Press-desk - pregled svih naslovnih strana dnevnih novina

Dnevni izveštaji/sažeci (press digest), izveštaji se dostavljaju na srpskom i na engleskom jeziku

Monitoring tv oglašavanja

Kontakt osoba na raspolaganju 24/7 što je naročito važno u kriznim situacijama kada je potrebno efikasno reagovanje

Buzz monitor

Buzz monitor je jedinstvena platforma za praćenje, arhiviranje i analizu svih objava i poruka u online svetu za definisane ključne reči

Monitoring objava podrazumeva praćenje sledećih izvora: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, blogovi, WEB portali, ostale društvene mreže u praćenju - Disqus, Vkontakte i Tripadvisor

PRISTUP PLATFORMI

Putem Weba, putem Android i IOS aplikacije

Pristupom aplikaciji, klijent može da:

pregleda sve objave, uključujući analitiku istih

koriguje i grupiše ključne reči

aktivira/deaktivira real time notifikacije o objavi

selektuje/deaktivira određene naloge/sajtove koji mu nisu relevantni

izvuče osnovnu statistiku za svaku ključnu reč ponaosob

PREGLED OBJAVA

Direktnim logovanjem na platformu 24/7

E-mail notifikacija koja obuhvata zbirni dnevni pregled objava koje Agencija dostavlja na definisanu mailing listu do 9h svakog radnog dana

Mogućnost automatske izrade osnovnih, naprednih i uporednih izveštaja, u željenom formatu (PDF, Excel, Word..)

 

 

Poslednje vesti

Arhiva vesti