Prevodilačke usluge  

Prevodilačke usluge

Prevodilačke usluge

Prevod teksta, sa ili bez overe sudskog tumača

Prevod audio/video materijala

Izrada transkripta audio/video materijala na engleskom jeziku

Titlovanje video materijala

Usluga simultanog prevođenja

Usluga konsekutivnog prevođenja

 

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti