Produkcija  

Produkcija

Produkcija

Kreiranje audio, video i foto sadržaja prilagođenih potrebama klijenta.

Trajno ćemo zabeležiti događaje i projekte koje klijent kreira ili na kojima (ne)posredno učestvuje, ili proizvesti sadržaje kojima ćemo osigurati kvalitetnu prezentaciju klijenta, a u skladu sa utvrđenom strategijom komuniciranja.

Na raspolaganju su Vam kompletno opremljene ekipe koje u svakom trenutku mogu da odgovore vašim potrebama pokrivajući teritorijiu Republike Srbije i regiona, kreirajući prilagođene sadržaje namenjene plasmanu na zvaničnim kanalima klijenta, kao i sadržaje namenjene za medijski plasman - u formi informativnih priloga ili kompleksnijih novinarskih formi.

U skladu sa Vašim potrebama, na raspolaganju Vam je i usluga LIVE STREAM prenosa na platformu po izboru.

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti