Ovo je godina obnovljivih izvora  

Ovo je godina obnovljivih izvora

Ovo je godina obnovljivih izvora

Isečci iz novina (1)

Ne postoji dovoljno činjenica koje bi potkrepile ocenu iz Deklaracije Evropskog parlamenta o "izostanku napretka i stalnog kašnjenja u praktičnog primeni okvira za obnovljive izvore energije", kažu za Danas u Ministarstvu energetike. - Kašnjenja su se merila godinama. U prethodnih godinu dana upravo je ovo Ministarstvo u najvećoj meri nadoknadilo izgubljeno vreme u zakonodavnoj i regulatornoj aktivnosti, usvajanjem sistemskih zakona, uredbi i Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije i usvajanjem nove strategije razvoja energetike na Vladi - kažu u tom ministarstvu. U pisanoj izjavi podseća se da je to ministarstvo "od samog početka bilo otvoreno za dijalog sa međunarodnim finansijskim institucijama, a trenutno su u toku završni pregovori oko optimalnih uslova za finansiranje velikih projekata, kao i završetak javne rasprave o Zakonu o energetici". "Budući da se radi o visoko profitabilnim projektima za investitore i krupnim za finansijere (upravo zahvaljujući podsticajnim tarifama za OIE), često smo svedoci gotovo neurotičnog pritiska pojedinih lobija, verovatno vođenih strahom da drugi investitori ne iskoriste kvote stimulacija koje je država odredila za ove svrhe", ukazuju u Ministarstvu. Napominju i da su finansijske institucije imale zahteve za garancijama koji nisu do sada bili uobi- čajeni u međunarodnoj praksi, usled negativnih iskustva koje su imale u nekim drugim zemljama. "Država je spremna da uvaži sve zahteve koji su uobi- čajeni u evropskoj praksi i u skladu sa njenim sistemskim zakonima, kao i finansijskim mogućnostima, na koje utiče visina javnog duga i stanje državnih garancija", tvrde u Ministarstvu energetike. Zanimljivo je, navodi se u izjavi, da pojedine ekološke grupe "kucaju na otvorena vrata" i zahtevaju da se nastavi javna rasprava o "Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025, koja je predviđena za raspravu u Skupštini Srbije. Sve ove grupe i pojedinci su imali niz prilika da iznesu svoja gledišta, predloge i kritike, što su i učinili, a Ministarstvo je uzelo u obzir sve argumente koji bi doprineli poboljšanju ovog dokumenta. - Uz sve uvažavanje CEKOR-ovih aktivnosti, smatramo da nijedna organizacija ne može imati ulogu apsolutnog arbitra u ovoj oblasti, sa ekskluzivitetom podsećanja najviših državnih institucija "da toj temi pri- đu sa maksimalnom pažnjom". Desetine ugovora sa investitorima u OIE pokazuju da se u ovoj oblasti nešto novo i korisno događ a, a neposredna budućnost će doneti nove energetske objekte i nove investicije iz zemlje i inostranstva u ovoj oblasti - ističu u Ministarstvu i dodaju da će 2014. biti godina obnovljivih izvora energije, i to realizacijom izgradnje mini-hidroelektrana, kao i sigurno bar jednog vetroparka.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti