Mineko otvara rudnik u Raškoj oblasti  

Mineko otvara rudnik u Raškoj oblasti

Mineko otvara rudnik u Raškoj oblasti

Isečci iz novina (1)

Kompanija Mineko je saopštila da nastavlja da investira u rudarstvo u Srbiji otvaranjem još jednog rudnika olova i cinka, u Raškoj oblasti. Na taj način Mineko sprovodi dugoročni plan razvoja u jugoistočnoj Evropi, gde je, kako se navodi, jedan od najvećih investitora u rudarstvu, i samostalno ili sa partnerima, poseduje pet aktivnih rudnika obojenih metala, od kojih se tri nalaze u Srbiji, a dva su u Bosni i Hercegovini. Pored ulaganja u dalji razvoj postojećih rudnika i geološka istraživanja na više lokacija na Balkanu u ovom trenutku, Mineko je preuzimanjem srpske rudarske kompanije Vavrina Resources obavio prve korake u nameri da otvori svoj četvrti rudnik u Srbiji.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti