O nama  

O nama

O nama

Ninamedia Research je specijalizovana istraživačka agencija koja nudi širok spektar mogućnosti za ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.

Sektor za istraživanje tržišta čini tim mladih stručnjaka, ekonomista, psihologa, statističara, metodologa i drugih stručnjaka koji su specijalizovani za različite oblasti istraživanja tržišta od kvalitativnih do kvantitativnih istraživanja.

Ninamedia Research je, kao jednu od prvih usluga,  predstavila najsavremenije opremeljeni CATI studio za prikupljanje podataka putem telefona.Ova metodologija, zajedno sa prednostima licenciranog CATI CLIENT software-a kojim raspolaže agencija na 50 CATI jedinica u sopstvenom CATI CALL centru, daju mogućnosti  kontrole rada anketara i statistike od strane supervizora tokom samog procesa anketiranja, a samim tim je i obezbeđena potpuna kontrola nad celokupnim projektom. Veliki broj telefonskih linija omogućava efikasno izvođenje komplesknih projekata za kratko vreme.

Ninamedia je jedna od prvih istraživačkih agencija u Srbiji koja je uvela prikupljanje podataka putem PDA uređaja (Personal digital assistant) odnosno kompjuterski podržano terensko anketiranje koje omogućava visoku pouzdanost podataka i mogućnost kontrole. Rad anketara se proverava putem elektronske i audio-interaktivne kontrole koja sprečava zloupotrebu u toku procesa anketiranja. PDA uređaji koji se koriste za terensko prikupljanje podataka (CAPI projekti) imaju GPS (Global Positioning System) koji omogućava preciznu kontrolu rada i kretanja svakog anketara. CAPI omogućava mnogo viši stepen pouzdanosti dobijenih podataka. CAPI metodologija omogućava grananje upitnika pomoću velikog broja filtera koji se softverski definišu i, kao takva, smanjuje mogućnost greške na minimum, kvalitet podataka je poboljšan te snižava troškove koji nastaju u PAPI medodologiji usled unosa podataka i nakonadnog čišćenja baze. Podaci o trenutnoj poziciji anketara i vremenu zadržavanja na određenoj lokaciji se dobijaju u realnom vremenu, preko GPS sistema, na osnovu čega se može uspešno upravljati anketarskom mrežom.

U zavisnosti od vrste projekta, softver omogućava pristup individualnoj kontroli svake ankete, praćenje njenih karakteristika i kontrolu odgovora, ispisujući rezultate projekta u realnom vremenu i projektujući ukupne troškove projekta, u zavisnosti od dužine upitnika istraživanja i vremena provedenog na sakupljanju podataka.

Agencija poseduje kancelarije u Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani, što omogućava adekvatnu podršku za sprovođenje različitih istraživačkih projekata, odnosno za dobru koordinaciju anketarskom mrežom. U Beogradu i Novom Sadu se nalaze dva moderno opremljena fokus studija.

Ninamedia će opravdati vaša ulaganja na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada u sferi istraživanja tržišta i javnog mnjenja. Pouzdanost, tačnost i kontrola podataka je naš imperativ u svakom segmentu istraživačkog procesa. Kvalitetni i pravovremeni rezultati istraživanja naš su najveći izazov i zadatak.

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti