Produbljeni intervju  

Produbljeni intervju

Produbljeni intervju

Jedan od najefikasnijih načina za razumevanje razloga koji čine pozadinu problemskih ponašanja je produbljena analiza.

Produbljeni intervju je tehnika kvalitativnog istraživanja koja predstavlja razgovor između dve osobe, sa ciljem dubljih saznanja o ljudskim mislima, osećajima i ponašanjem o važnim pitanjima. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana, te stoga dopušta intervjueru da podstakne intervjuiranog da govori o zadatoj temi.

Cilj intervjuera je da postavi pitanja koja će objasniti razloge koji čine pozadinu problema.

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti