Kvantitativne metode  

Kvantitativne metode

Kvantitativne metode

Kvantitativnim metodama se prikupljaju podaci od velikog broja ispitanika, koji se potom primenjuju na celokupnu populaciju. Pažnja ovih istraživanja je usmerena na brojčane podatke: prebrojavanje, rangiranje, kao i utvrđivanje povezanosti i predikcije pojava u populaciji. Rezultati dobijeni statističkom analizom prikupljenih podataka se prikazuju tabelarno ili dijagramom, na osnovu čega se pišu izveštaji.

Karakteristika kvantitativne metode je standardizacija upitnika, odnosno postavljanje identičnih pitanja svim ispitanicima, što olakšava statističku obradu podataka.

Ninamedia research sprovodi različite kvantitativne metode istraživanja. Najčešće primenjivane metode su:

 

 

Poslednje, mediji o nama

Arhiva mediji o nama

Poslednje vesti

Arhiva vesti