Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje  

Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje

Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje

CATI (Computer-assisted telephones interviewing) je jedan od prvih proizvoda na tržištu koji je predstavila Ninamedia kliping doo - Sektor istraživanja tržišta i javnog mnjenja. Ninamedia poseduje najsavremeniji opremljeni CATI studio za prikupljanje podataka putem telefona.

Sam proces prikupljanja podataka putem telefonske ankete koja se popunjava na računaru skraćuje vreme potrebno za anketiranje. Tok i redosled pitanja koja se postavljaju ispitaniku su unapred definisani kroz veliki broj filter opcija i zavise samo i isključivo od odgovora koje je ispitanik dao na ranije postavljena pitanja. Na ovaj način je smanjena mogućnost greške koja bi se prilikom unosa ručno rađenih anketa mogla dogoditi.

Ova metodologija zajedno sa prednostima licenciranog RM+ CATI CLIENT software-a, kojim raspolaže agencija na 50 CATI jedinica u sopstvenom CATI CALL centru, daju mogućnost kontrole rada anketara od strane supervizora tokom samog procesa anketiranja, a samim tim je obezbeđena i potpuna kontrola nad celokupnim projektom.

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti