Istraživanje putem papira i olovke  

Istraživanje putem papira i olovke

Istraživanje putem papira i olovke

PAPI (Paper and pencil interviewing) je najčešće korišćen metod za prikupljanje podataka. Predstavlja proces ličnog intervjuisanja gde anketar ima štampani upitnik sa kog čita pitanja ispitaniku i popunjava odgovore u isti.

PAPI zahteva dobro obučene anketare, koji na osnovu dobrog pristupa i komunikacije sa ispitanicima prikupljaju informacije o njihovim stavovima, verovanjima i mišljenjima na zadatu temu istraživanja. To je pogodan metod za zatvorena pitanja, npr pitanja sa višestrukim izborom , kao i otvorena pitanja. Lični kontakt sa učesnicima može rezultirati bogatije i detaljnije odgovore.

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas: +381 (21)475 4200

Poslednje vesti

Arhiva vesti